Przytulanie, nie krzyczenie!

W tym odcinku zastanowimy się czy wychowując dzieci dużo z nimi
rozmawiamy. Czy omawiamy emocje które pojawiają się każdego dnia? Jak
reagujemy na złości? Czy dajemy sobie chwilę na wspólne przytulenie? W
dzisiejszych RODZICOMÓWKACH pomyślimy o tym czy przytulenie jest
najlepszą receptą na każde zło.