DOBRZE JEST KOCHAĆ LUDZI – ks. Jakub Bartczak

Dopiero gdy zaczyna być wokół nas cicho z powodu straty bliskich, doceniamy wagę miłości. Nie warto czekać na takie trudne momenty. Trzeba zdążyć kochać tych, którzy jeszcze są obok nas. Warto żyć dla miłości i po to by spotkać tych wszystkich ludzi, których jeszcze nie znamy. Otworzyć się na nich, dostrzec nie tylko ich rany, ale też wnętrze ukrywające anioła.
Ks. Jakub Bartczak dzieli się z nami swoimi przemyśleniami o miłości, wartości życia oraz o tym jak żyć blisko Boga, wejść w relację z Nim i zrozumieć sens naszego życia.