,,Boże, czy Ty jesteś?”

„Jeśli jesteś to mnie ratu.j” To dramatyczne wołanie Artura Skowrona w najtrudniejszym momencie życia, kiedy przez własne działanie stracił sam przed sobą godność człowieka.

Wołanie zostało wysłuchane. Dziś jest przewodnikiem młodych ludzi w Kompanii Jonatana, wspólnocie zrzeszającej młodzież, którą sam założył. Przez tą inicjatywę stara się pomagać młodym w zmaganiach z codziennymi problemami, nawiązywać relacje przyjaźni, dające im siłę do życia i zaufanie do dorosłych. Główną myślą podczas tworzenia Kompanii Jonatana było przygotowanie młodych ludzi do bycia liderami, w związku z tym są kształtowani w duchu odpowiedzialności za swoje życie oraz tych, którzy staną na ich drodze.