Jedna z nas

Św. Bernadetta Soubirou, po tym kiedy ujrzała Maryję wypowiedziała następujące słowa: Matka Boża była tak piękna, że kiedy się Ją raz zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby Ją znowu zobaczyć. 

Maryja – jedna z nas. Tak samo stworzona na obraz Boga jak ty i ja, bo wszystko co powstało z woli Boga było dobre i piękne, a jednak Ona jest inna. Czym różni się ode mnie?

Żyła tysiące lat temu, w innej części świata, w ubogiej wiosce, była zwykłą dziewczyną jak setki jej podobnych. To jednak nie czas i przestrzeń nas odróżnia.  Każdy z nas jest pięknem, które Bóg wymyślił i powołał do życia. Nawet jeśli naszymi oczyma widzimy skalanie brzydotą – konsekwencją grzechu pierwszych rodziców, to jesteśmy stworzeni dla dobra i to dobro jest w każdym z nas.

Maryja w ten sam sposób powstała z pragnienia Boga, urodzona z rodziców tożsamych nam, nie wiedziała, że nosi w sobie pierwotne piękno. Nigdy nie dotknięta grzechem, wybrana, aby w Niej stało się Słowo, cała była tym Słowem ukształtowana. To niewypowiedziane piękno dostrzegł w Niej anioł i wypowiedział przy zwiastowaniu, a Ona dopiero wtedy usłyszała o sobie słowa, których sensu zapewne wtedy jeszcze nie rozumiała.

Maryję poznajemy w chwili, gdy zaczyna w Niej bić serce Słowa, a Ona przyjmując Je staje jednocześnie przed chwałą i cierpieniem. Ta młoda dziewczyna będzie przeżywać ogromny ból, a mimo tego nie zwątpi, nie zgrzeszy, nie odwróci się od Ojca.

Co dało Jej taką siłę i wiarę w prawdziwość słów, które usłyszała i które zaczęły się wypełniać w jej życiu? Właśnie Słowo! W Maryi słychać bicie serca Syna, a Ona sama jest Jego odbiciem. Jest wpatrzona i zasłuchana w Słowo. To właśnie jest tym, co odróżnia Maryję od nas. Nie oznacza to jednak, że nie mamy szans być tak blisko Ojca jak Ona. Jakość naszego życia zależy od jakości naszego słuchania. Jak to robić? Na to pytanie odpowie nam Maryja.

Rozpoczynamy miesiąc październik, czas modlitwy różańcowej. Pamiętajmy, że kiedy będziemy przekładać paciorki różańca Ona dzieli się z nami tym, co posiada w swoim sercu – szczególną bliskością Ojca.

Dodaj komentarz